Terug
Hoofdkantoor

Rik heeft een visie!

Rik de Vries, Manager L&O bij Medux

Toen Rik in 2020 zijn voet over de drempel van het hoofdkantoor van Medux zette was het in een klap duidelijk: hij mocht gaan bouwen.

Het professionaliseren van Leren & Ontwikkelen, de daarbij behorende afdeling neerzetten én voldoende draagvlak op het juiste niveau hebben.

Wat Rik betreft is een duidelijke visie op leren en ontwikkelen belangrijk omdat medewerkers steeds meer de behoefte hebben om zichzelf te ontwikkelen. Ten eerste willen ze graag snel van toegevoegde waarde zijn wanneer ze aan een nieuwe baan beginnen. Dus een goed inwerktraject. Ten tweede willen ze ook op langere termijn van toegevoegde waarde blijven. Dus ontwikkelingsmogelijkheden.
Daarnaast is het nodig in het bedrijfsbelang. Zodat een organisatie klaar is en flexibel kan zijn voor alle ontwikkelingen en veranderingen die in de toekomst plaats gaan vinden.

Het betrekken van je eigen medewerkers is topic. Zo heeft Rik o.a. een “train de trainer” structuur gebouwd. Hierbij worden nieuwe én bestaande medewerkers opgeleid door ons eigen personeel. Wat wij doen is namelijk best complex. Naast dat je goed moet zijn in je vak moet je ook over een groot empathisch vermogen bezitten. Je hebt met mensen te maken en komt soms hele mooie, maar soms ook hele verdrietige dingen tegen.

Dit is de gaafste opdracht die je kunt krijgen vanuit leren & ontwikkelen!

En Rik, wat zijn de toekomstplannen?
“Op dit moment hebben we 2600 mensen in dienst. Mede door de vergrijzing, mensen die langer thuis wonen of vaker thuis moeten revalideren verwachten we in 2040 dubbel zoveel werk. We moeten dus slimmer gaan werken. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken en de daarbij benodigde competenties.”

Tot slot:
“Ik lever graag een bijdrage aan deze uitdaging door een stabiele afdeling leren & ontwikkelen neer te zetten. Zodat er in de toekomst voor elk ontwikkelvraagstuk van zowel de medewerker als de organisatie een oplossing is.”

Wil jij net als Rik de Vries impact maken?

Wij hebben verschillende Hoofdkantoor vacatures beschikbaar: