Privacy & Cookie Statement - Weten Waar Je Voor Werkt
Terug

Privacy & Cookie Statement

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast in oktober 2023.

Medux B.V. (hierna: Medux) staat voor zorg en welzijn in de breedste zin van het woord. Medux is de overkoepelende naam van een groep bedrijven die revalidatie- en zorghulpmiddelen levert en onderhoudt. Bij Medux willen wij mensen die zorg nodig hebben, zo goed mogelijk helpen. En daar hebben wij geschikte medewerkers voor nodig. Op onze website www.wetenwaarjevoorwerkt.nl vind je al onze vacatures.

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze websitebezoekers, en wellicht onze toekomstige werknemers. In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke (persoons)gegevens wij van je verwerken via de website www.wetenwaarjevoorwerkt.nl.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals jouw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Contact opnemen en recruitmentafdeling

Wanneer je een e-mail stuurt, ons contactformulier op de website invult, of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin jouw naam, woonplaats, contactgegevens en de inhoud van jouw bericht gebruiken om jouw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren je gegevens zo lang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van je om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij jouw aanhef, naam, contact- en adresgegevens. Aanvullend kunnen wij je geboortedatum en -land, CV, motivatiebrief, salarisindicatie, beschikbaarheid, een Verklaring Omtrent Gedrag en eventuele referenties verwerken.

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen voor de volgende situaties: om je te voorzien van een reactie op je sollicitatie, om telefonisch kennis te kunnen maken, om een eerste en tweede gesprek tot stand te laten komen, om je een voorstel te doen of om contact met je op te nemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we je op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in jouw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding.

Vacaturemelding

Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe vacatures, dan kun je je inschrijven voor de vacaturemelding. We registreren je naam, contactgegevens en je voorkeuren voor wat betreft een functie. Wij bewaren deze gegevens totdat je je weer afmeldt voor de vacaturemelding. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Referenties

Op onze website presenteren wij verschillende referenties van onze medewerkers. Wij proberen je op deze manier een volledig beeld te geven van hoe het is om bij ons in dienst te zijn. Wij verwerken gegevens op basis van toestemming van de recensenten. Deze toestemming kan te allen tijde gemakkelijk weer ingetrokken worden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze verklaring te vinden zijn. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: naam van de recensent, naam van het Medux-label waar de recensent werkzaam is, eventueel foto’s verstrekt door de organisatie/recensent, eventuele persoonsgegevens als inhoud van het bericht. Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. Wij bewaren de gegevens totdat je je toestemming intrekt voor het publiceren van het bericht.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Medux neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Medux deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, wij de derde als leverancier inschakelen of als de derde partij onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij van Medux, of wanneer wij de gegevens dienen te delen met partijen om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookieleveranciers
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen
 • Partners

Medux kan jouw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van de groepsmaatschappij van Medux, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de (voorbereiding op de) (arbeids)overeenkomst met jou uit te voeren. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Medux. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met jouw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Medux jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Medux doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:
 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie  Soort  Doel   Bewaartermijnen  
Diversen:

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Functioneel Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. Max. 2 jaar
Google Analytics

_ga

_gid

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Analytisch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Max. 2 jaar
Google Tag Manager

gat_gtag

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Analytisch Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

 

Max. 2 jaar
Google Ads Optimization

IDE

_Secure-1PSIDCC

_Secure-3PAPISID

_Secure-3PSIDTS

_Secure-1PSID

_Secure-3PSID

SID

APISID

SSID

SIDCC

HSID

1P_JAR

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Marketing Deze cookie verzamelt informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht. Max. 1 jaar
Facebook

_fbp*

datr*

fr*Facebook, Inc., Verenigde Staten

Privacyverklaring

Marketing Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd te adverteren. Max. 3 maanden
Youtube

Youtube LLC,

Verenigde Staten

Privacyverklaring

Marketing Deze cookies worden gebruikt om de interactie van gebruikers met ingesloten inhoud te volgen. Max. 2 jaar

In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Hieronder vind je per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe je cookies kunt blokkeren of verwijderen.

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
Links naar andere websites

Op https://wetenwaarjevoorwerkt.nl staat een aantal links naar websites van onze partners. Als je daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra je op de website van een van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing. Je zult zien dat wij bij alle bedrijven die onder Medux vallen, waarde hechten aan jouw privacy.

Welke privacyrechten heb je?
 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen. Medux maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Indien je één van jouw rechten wilt uitoefenen dan kun je dit kenbaar maken via dit webformulier. Het is ook mogelijk om dit document te sturen naar medux.privacy@medux.nl , of te printen en op te sturen naar ons kantoor via onderstaande adresgegevens. Tot slot kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ben je toch niet tevreden met hoe er met jouw verzoek om wordt gegaan? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Contactgegevens

Contactgegevens
Medux B.V.
Atoomweg 111 3542 AB Utrecht
KvK: 52852679

Voor vragen over jouw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacy- en cookie verklaring, kun je contact opnemen met onze recruitmentafdeling.

Recruitment Medux:
Telefoon: 088 – 65 40 822
E-mail: recruitment@medux.nl

Daarnaast kun je een brief (via bovenstaande adresgegevens) of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl