Privacy & Cookie Statement

Medux B.V. (hierna: Medux) staat voor zorg en welzijn in de breedste zin van het woord. Medux biedt via haar dochterbedrijven een groot assortiment aan hulpmiddelen, maar biedt ook een advies- en servicedienst. Om een goed hulpmiddel te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen, heeft Medux informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring leest u welke (persoons)gegevens wij van u verwerken via de website https://www.medux.nl/.
Wijzig cookie instellingen

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
  • uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Contact opnemen met de klantenservice

Wanneer u een e-mail stuurt, ons contactformulier op de website invult, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin uw naam, woonplaats, contactgegevens (en eventueel zakelijke informatie wanneer u vanuit zakelijk oogpunt contact met ons opneemt) en de inhoud van uw bericht gebruiken om uw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

 

Als u met onze klantenservice belt, kan het gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. . Dit doen we zodat we uw vraag of klacht als voorbeeld kunnen gebruiken tijdens (interne) trainingen. Op deze manier kan uw vraag of klacht bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice. Wij hebben een gerechtvaardigd belang tot het verbeteren van onze dienst voor deze verwerking. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opnemen van het gesprek en/of het gebruiken hiervan voor trainingsdoeleinden. Gelieve dit aan het begin van het telefoongesprek direct bij uw gesprekspartner aan te geven.