Privacy & Cookie Statement - Weten Waar Je Voor Werkt
Terug

Privacy & Cookie Statement

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 29 maart 2022. 

 

Medux B.V. (hierna: Medux) staat voor zorg en welzijn in de breedste zin van het woord. Medux is de overkoepelende naam van een groep bedrijven die revalidatie- en zorghulpmiddelen levert en onderhoudt. Bij Medux willen wij mensen die zorg nodig hebben, zo goed mogelijk helpen. En daar hebben wij geschikte medewerkers voor nodig. Op onze website wetenwaarjevoorwerkt.nl vind je al onze vacatures.

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze websitebezoekers, en wellicht onze toekomstige werknemers. In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke (persoons)gegevens wij van je verwerken via de website wetenwaarjevoorwerkt.nl.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • jouw rechten respecteren, zoals jouw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Contact opnemen en recruitmentafdeling

Wanneer je een e-mail stuurt, ons contactformulier op de website invult, of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin jouw naam, woonplaats, contactgegevens en de inhoud van jouw bericht gebruiken om jouw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

 

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij jouw aanhef, naam, contact- en adresgegevens, geboortedatum, CV en motivatiebrief. Aanvullend kunnen wij jouw salarisindicatie, beschikbaarheid, een Verklaring Omtrent Gedrag en eventuele referenties verwerken.

Jouw sollicitatie gegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in jouw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

 

Vacaturemelding

Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe vacatures, dan kun je je inschrijven voor de vacaturemelding. We registreren je naam, contactgegevens en je voorkeuren voor wat betreft een functie. Wij bewaren deze gegevens totdat je je weer afmeldt voor de vacaturemelding. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

 

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen van Facebook, LinkedIn en Twitter. Met behulp van deze buttons kun je ervoor kiezen om via jouw eigen social media-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of om onze pagina te delen met jouw netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van jouw persoonlijke social media-websitepagina’s. Als je op een social media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing (zie de links hierboven).

 

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Medux neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Medux deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, wij de derde als leverancier inschakelen of als de derde partij onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij van Medux. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen

Medux kan jouw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van de groepsmaatschappij van Medux, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de (arbeids)overeenkomst met jou uit te voeren. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Medux. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met jouw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Medux jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Medux doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Medux gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
 • Je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

Cookie Soort Entiteit en passende waarborgen Doel Bewaartermijn
Medux

PHPSESSID

Cookiebar

recently_compared_product

recently_compared_product_previous

recently_viewed_product

recently_viewed_product_previous

Functioneel Medux B.V. Deze cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website functioneert: het stelt u in staat door
de website te navigeren en de functies op de website te gebruiken.
Maximaal 2 jaar
Sooqr

__sqra

__sqrc

Functioneel Sooqr, Nederland Deze cookies worden gebruikt om de interne zoekmachine mogelijk te maken. 1 jaar
Google Analytics

_ga

_gat

_gid

Analytisch Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de
gebruikerservaring te verbeteren.
Maximaal 2 jaar
Google Tag Manager

GTM

Analytisch Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Met deze cookies kunnen wij plug-ins en cookies van Google makkelijk installeren op onze website. Sessie
Hotjar

_hjIncludedInSample

Analytisch Hotjar, Malta

Privacyverklaring

Hotjar geeft ons geanonimiseerde informatie over hoe onze website gebruikt wordt. Maximaal 1 jaar
New Relic

NREUM

Analytisch New Relic, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Aan de hand van deze cookies monitoren we de service van de website. Sessie
Google Adwords Conversion

__cfduid

DoubleClick

Marketing Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Met het gebruik van Google Adwords kunnen wij advertenties optimaliseren. 1 jaar

 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Links naar andere websites
Op www.medux.nl staan een aantal links naar websites van onze dochtermaatschappijen. Als je daarop klikt, wordt de website van die dochtermaatschappij geopend. Zodra je op de website van een van onze dochtermaatschappijen bent, is het privacybeleid van die dochtermaatschappij van toepassing. Je zult zien dat wij bij alle bedrijven die onder Medux vallen, waarde hechten aan jouw privacy.

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Daarnaast heb je de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens
 • Het laten beperken van de verwerking van persoonsgegevens
 • Het (laten) overdragen van persoonsgegevens

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van jouw rechten wilt uitoefenen dan kun je dit kenbaar maken via dit webformulier. Het is ook mogelijk om dit formulier te printen en te sturen naar functionarisgegevensbescherming@medux.nl. Tot slot kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ben je toch niet tevreden met hoe er met jouw verzoek om wordt gegaan? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

 

Contactgegevens

Voor vragen over jouw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacy- en cookie verklaring, kun je contact opnemen met onze recruitmentafdeling.

Recruitment Medux:
Telefoon: 088 – 65 40 822
E-mail: recruitment@medux.nl

Daarnaast kun je een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

Medux B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Atoomweg 111
3542 AA Utrecht
E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl